ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

IPEL AETE

Αθήνα

Στοιχεία θέσης εργασίας

Τύπος θέσης εργασίας

Πλήρης απασχόληση

Μόνιμος

Πλήρης περιγραφή θέσης

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Συντήρηση ηλεκτρολογικού υλικού κτιρίων
 • Έλεγχος ηλεκτρολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων κτιρίου γραφείων
 • Συμπλήρωση δελτίων ελέγχου εξοπλισμού
 • Ωράριο εργασίας 08:00 έως 16:00 (Δευτέρα – Παρασκευή)

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Απόφοιτος ΤΕΕ, ΕΠΑΛ ή ισότιμης Τεχνικής Σχολής
 • Άδεια Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου ή τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας και βεβαίωση Αναγγελίας (Π.Δ 108/2013)
 • Κατοχή άδειας οδήγησης ΙΧ
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Να είναι μόνιμος κάτοικος Αθηνών
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών στο αντικείμενο

Προσωπικά Χαρακτηριστικά:

 • Εργατικότητα
 • Πελατοκεντρική αντίληψη
 • Οργάνωση και σωστή διαχείριση προτεραιοτήτων
 • Πνεύμα ομαδικότητας

Τι προσφέρουμε:

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
 • Διαρκή εκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης , όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εργασία σας, σταθερότητα και εμπειρία 25 ετών
 • Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Πρόγραμμα ιδιωτικής νοσοκομειακής κάλυψης και εκπτώσεις προσωπικού

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση, Μόνιμος