ΡΟΗΦΟΡΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (160Α – 1000Α)

TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ Μ.Τ. ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΧΥΤΟΡΗΤΙΝΗΣ

 • ΓΕΝΙΚΑ

  Ροηφόροι αγωγοί διανομής, από 160 Α – 800 Α αλουμινίου και 250 Α – 100 Α χαλκού, θα πρέπει να ακολουθούν τις προδιαγραφές:

  • CEI 60439-1/2
  • Έχουν βαθμό προστασίας ΙΡ52 ή ΙΡ55
  • Ονομαστική Τάση Λειτουργίας : 1000 V
  • Ονομαστική Τάση Μόνωσης : 1000 V
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

  Ο κατασκευαστής της μπάρας θα διαθέτει:

  1. σύστημα πιστοποίησης ISO 9001 για την κατασκευή του προϊόντος.
  2. πιστοποιητικό σύμφωνα με τα standards EN 60439-2.
 • ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  Το εξωτερικό περίβλημα της μπάρας θα είναι από φύλλο χαλυβδοελάσματος γαλβανισμένο θερμικά, μορφοποιημένο ώστε να δίδει εξαιρετικά ηλεκτροχημικά χαρακτηριστικά (αντοχές) και αποβολή εκλυόμενης θερμότητας.  Η μηχανική αντοχή του περιβλήματος θα είναι ΙΚ10  σύμφωνα με το IEC EN 60028-2-62.

  Το περίβλημα θα είναι τελείως κλειστό (χωρίς οπές αερισμού) και θα εγγυάται την πλήρη προστασία έναντι επαφής με τμήματα υπό τάση.

  Η μπάρα θα έχει προστασία ΙΡ52 ή ΙΡ55 και κατά συνέπεια πλήρη στεγανότητα έναντι σκόνης και νερού.  Θα υπάρχει δυνατότητα λήψης κάθε 0,5 μέτρα.

 • ΑΓΩΓΟΙ

  Οι αγωγοί (μπάρες) θα είναι ορθογωνικής διατομής και θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ως εξής :

  • Ηλεκτρολυτικού Χαλκού
  • Αλουμινίου με γαλβανική επικάλυψη (επικασσιτέρωση) σε όλη τους την επιφάνεια.
 • ΕΝΩΣΕΙΣ (ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ)

  Η σύνδεση (μηχανική + ηλεκτρική) των τεμαχίων (στοιχείων) της μπάρας επιτυγχάνεται με απλό monobloc σύστημα (χτένι).

   

  Το monobloc σύστημα να προσφέρει τις ακόλουθες ιδιότητες :

  • Θα είναι από επαργυρωμένες πλάκες χαλκού ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο η ηλεκτρική αντίσταση επαρκώς.
  • Θα εγγυάται την εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση με χρήση κατάλληλων κοχλιών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή και στιβαρή σύνδεση χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση ειδικών εργαλείων (π.χ. δυναμόκλειδο).
  • Θα αποτρέπει οποιαδήποτε λάθος σύνδεση των ροηφόρων αγωγών.

  Σε κάθε σύνδεσμο θα πρέπει να επιτυγχάνεται η στεγανότητα του συστήματος βαθμοί προστασίας ΙΡ55, με εξαρτήματα που θα έχει προσφέρει ο κατασκευαστής.

  Δεν είναι δυνατό να τοποθετηθούν τα καπάκια στις συνδέσεις εάν η ροπή συσφίγξεως των κοχλιών δεν έχει πλήρως επιτευχθεί.

 • ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΠΑΡΑΣ

  Το σύστημα θα προσφέρει πλήρη σειρά εξαρτημάτων όπως οριζόντιες και κατακόρυφες γωνίες, “T” κλπ, τα οποία ολοκληρώνουν πλήρως την γραμμή δίδοντας και μία ευκαμπτότητα και ευελιξία στο σύστημα.

 • ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΕΣ

  Θα προσφέρονται ρευματολήπτες από 32 Α έως 400 Α ονομαστικού φορτίου οι οποίοι θα τοποθετούνται και θα αποσυνδέονται με το σύστημα των μπαρών εν λειτουργία, επί των ειδικών ανοιγμάτων ρευματοληψίας των ευθύγραμμων στοιχείων μπάρας.   Οι ρευματολήπτες θα διατίθενται ή με βάσεις φυσιγγίων ή με βάση ράγας DIN για τοποθέτηση MCCB  ή MCB.   Εκτός αυτών θα διατίθενται και ρευματολήπτες ονομαστικού φορτίου 63 Α έως 1000 Α που θα τοποθετούνται στα σημεία σύνδεσης των στοιχείων της μπάρας.  Οι ρευματολήπτες θα έχουν βασικό εξοπλισμό ασφαλειοαποζεύκτες ισχύος και εφόσον προδιαγράφεται από τη μελέτη θα φέρουν και αυτόματους διακόπτες.   Ο βαθμός προστασίας των ρευματοληπτών θα είναι ΙΡ55 με το κάλυμμα ανοιχτό και ΙΡΧΧΒ όταν το κάλυμμα είναι ανοιχτό σύμφωνα με το IEC EN 60529.

 • ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ

  Για ανάρτηση της μπάρας θα προσφέρονται ειδικά στηρίγματα που θα τοποθετούνται σε μία απόσταση έως 2.0 μ το μέγιστο.  Σε συνήθεις συνθήκες συνίσταται η απόσταση 1.50 μ. Επίσης θα προσφέρονται και ειδικά εξαρτήματα στηρίξεως φωτιστικών, σχαρών καλωδίων κλπ, σύμφωνα με το ΕΝ 60439-2.

 • ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

  Στο σύστημα θα μπορούν να ενσωματώνονται ειδικά εξαρτήματα για τις συνδέσεις στα άκρα των ακροδεκτών των πεδίων π.χ. συνδέσεις flexible, κιβώτιο προστασίας πίνακα Χ.Τ. κλπ.

  Για τις διελεύσεις της μπάρας από τοίχους θα είναι διαθέσιμο υλικό πυροφραγής (FIRE – BARRIER).  Το υλικό τους από MINERAL FIBRE είναι για να αποτρέπει τη διέλευση της φωτιάς και του καπνού από ένα χώρο στον άλλο, τόσο εξωτερικά όσο και εξωτερικά της μπάρας.