Ανθρώπινο Δυναμικό

Το προσωπικό μας είναι για μας το μεγαλύτερο κεφάλαιο. Η ομάδα μηχανικών και τεχνικών μας είναι εκπαιδευμένη, πιστοποιημένη και εξειδικευμένη στα υψηλότερα πρότυπα.

 

Συντήρηση Εγκαταστάσεων

Η IPEL με πρωτοποριακές λύσεις στη λειτουργία και συντήρηση κτιριακών συγκροτημάτων και βιομηχανικών χώρων προσφέρει αποτελεσματική διαχείριση και εξοικονόμηση των λειτουργικών εξόδων.

 

Υπηρεσίες

Υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ηλεκτρολογικού εξοπλισμού από το έμπειρο προσωπικό μας. Όλοι οι εργαζόμενοι, το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, δεσμεύονται να παρέχουν άριστη εξυπηρέτηση!

 

COVID 19 - Έλεγχος ποιότητας

COVID 19 - Έλεγχος ποιότητας

Η Ποιότητα Αέρα Εσωτερικών Χώρων (ΠΑΕΧ) στα κτήρια και στις κατοικίες αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην εκτίμηση του κινδύνου για την ασφάλεια

Φόρμα ενδιαφέροντος και ζήτηση οικονομικής προσφοράς

Φόρμα ενδιαφέροντος και ζήτηση οικονομικής προσφοράς

Φόρμα ενδιαφέροντος και ζήτηση οικονομικής προσφοράς

Εταιρική Παρουσίαση

 • Η Εταιρεία

  Η IPEL ιδρύθηκε το 1996 και ξεκίνησε τις δραστηριότητες της με την εμπορία μετασχηματιστών διανομής, με στόχο να καλύψει τα κενά της αγοράς στα δημόσια και ιδιωτικά έργα στο χώρο του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού υποσταθμών καταναλωτών μέσης τάσης.

  Σήμερα είναι μία σύγχρονη, υγιής και ανταγωνιστική ελληνική επιχείρηση και δραστηριοποιείται στον τομέα των συστημάτων διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας. Τεχνική Συντήρηση Κτιρίων (Facility Managment)

  Από την ίδρυση της μέχρι σήμερα, η IPEL προμήθευσε και εγκατέστησε μεγάλο αριθμό ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και κατάφερε να γίνει μια από τις κορυφαίες εταιρίες ιδιαίτερα στο χώρο των Μετασχηματιστών Διανομής, Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών, Ηλεκτρικών Πινάκων, Ροηφόρων Αγωγών (Bus bars), αλλά και σε άλλα Συστήματα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

  Η IPEL σήμερα αποτελεί την πρώτη επιλογή των τελικών χρηστών Υποσταθμών, Εργοληπτικών Εταιριών, Δημόσιων Υπηρεσιών, Βιομηχανιών, Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Μελετητών και άλλων ιδιωτών.

 • Κύριοι Τομείς Δραστηριοτήτων της IPEL A.E.T.E.:

  – Εισαγωγή και εμπορία Μετασχηματιστών Ισχύος, Ροηφόρων Αγωγών, Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών, Πινάκων Μέσης Τάσης, Οργάνων Προστασίας κ.α.
  – Μελέτη, Κατασκευή και Εγκατάσταση Ηλεκτρομηχανολογικών έργων, Υποσταθμών Μέσης Τάσης, Έργων Προστασίας Περιβάλλοντος κ.α.
  – Παροχή συμβάσεων Προληπτικής ή Επισκευαστικής Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων και Βιομηχανικών Συγκροτημάτων (facility management), Υποσταθμών Μ.Τ., Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών καθώς και Διάθεση Εξειδικευμένου Προσωπικού για την κάλυψη αναγκών συντήρησης.

Η επιτυχία μας

Η επιτυχία της επιχείρησης βασίζεται στο εξειδικευμένο επιτελείο της, στην ικανότητα επιλογής των κατάλληλων προμηθευτών, καθώς και στους ικανότατους συνεργάτες της που έχουν πολύχρονη πείρα στην ελληνική αγορά και την δυνατότητα να ανταπεξέλθουν ακόμα και στις πιο πολύπλοκες απαιτήσεις των πελατών της.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Καταναλωτές που εξυπηρετούμε:

Πελάτες που εξυπηρετούμε:

Ετήσια συμβόλαια που διατηρούμε:

Χρόνια εμπειρίας

Οι Πελάτες μας

Φόρμα ενδιαφέροντος και ζήτηση οικονομικής προσφοράς