Εγκατάσταση και Συντήρηση UPS

Η εταιρεία Ipel διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία στο τομέα της αδιάλειπτης παροχής Ισχύος, με σκοπό την υποστήριξη και την συνεχή προστασία των κρίσιμων φορτίων και των εξοπλισμών των πελατών της, προσφέρει μια ευρεία γκάμα συστημάτων αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) όλων των τύπων και τεχνολογιών.

Τα UPS είναι απαραίτητα για την προστασία και την σωστή λειτουργία των ηλεκτρολογικών & ηλεκτρονικών συστημάτων μιας εγκατάστασης, προσφέροντας πλήρη σταθεροποίηση, σωστή ποιότητα ρεύματος και μόνιμη λειτουργία του εξοπλισμού σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, 24 ώρες το 24ωρο, για όλη την διάρκεια του έτους.

Όλα τα προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν σε ένα Δίκτυο, όπως υπερτάσεις, βυθίσεις τάσεως και διακοπές ρεύματος, λύνονται με την εγκατάσταση των συστημάτων αδιάλειπτης  τροφοδοσίας.

Για την επίτευξη του στόχου της μόνιμης προστασίας και της αδιάλειπτης λειτουργίας του εξοπλισμού  χρησιμοποιούνται τελευταίας τεχνολογίας και υψηλών προδιαγραφών μονοφασικά & τριφασικά UPS, τύπου  Standby, Line-interactive, On Line Double Conversion, Modular support,  με εύρος ισχύος από 600VA έως και 5,4MVA.

 

Η εταιρεία μας έχοντας κάνει στρατηγικές συνεργασίες με μεγάλες αντιπροσωπείες του εξωτερικού, προσφέρει υψηλού επίπεδου τεχνογνωσία και εξειδικευμένο προσωπικό, δίνοντας έτσι άμεση λύση από την αρχική μελέτη με πρωτοποριακό σχεδιασμό, μέχρι την προμήθεια, την εγκατάσταση και  την σύνδεση των συστημάτων, σε όλες τις κατηγορίες των πελατών της: 

 • Βιομηχανία
 • Ιατρικό Κλάδο
 • Πληροφορική, Ενέργεια
 • Data Centers
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Marine 

Μια ολόκληρη ομάδα έμπειρων μηχανικών μπορεί να οργανώνει από την αρχική μελέτη του έργου, την αυτοψία του χώρου, την παρουσίαση της βέλτιστης λύσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου, μέχρι και την τελική προμήθεια και εγκατάσταση του κατάλληλου συστήματος. 

Στόχος της ομάδας είναι να παρέχει την καλύτερη και την πιο αξιόπιστη λύση, με σκοπό την μέγιστη ασφάλεια του πελάτη.

Η διαχείριση του έργου μετά την ανάθεση των εργασιών, περιλαμβάνει την υλοποίηση των ηλεκτρολογικών απαιτήσεων,  τον συντονισμό των εργασιών, την  εγκατάσταση και τελική εκκίνηση των συστημάτων.

Συνοπτικά, διατίθενται οι παρακάτω υπηρεσίες:

 • Σχεδιασμός & Μελέτη των αναγκών και των απαιτήσεων του πελάτη
 • Αυτοψία του χώρου για την σωστή εφαρμογή και διαχείριση του έργου
 • Υποβολή της πιο κατάλληλης και λειτουργικής λύσης
 • Προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού
 • Σύνδεση, εκκίνηση και παράδοση του συστήματος
 • Συμβόλαιο συντήρησης με υπηρεσία προληπτικής συντήρησης και άμεσης αποκατάστασης έκτακτης βλάβης

 

 

Συμβόλαια Συντήρησης

Με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των κρίσιμων φορτίων μιας εγκατάστασης, η εταιρεία προσφέρει ετήσιο συμβόλαιο προληπτικής συντήρησης των UPS με προγραμματισμένες προληπτικές συντηρήσεις.

Το ετήσιο συμβόλαιο περιλαμβάνει stand by υπηρεσία με άμεση μετάβαση του συνεργείου για την αποκατάσταση έκτακτης βλάβης, καθώς και προγραμματισμένες προληπτικές συντηρήσεις.

Οι προληπτικές συντηρήσεις εκτελούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, εξασφαλίζοντας την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του UPS και προλαμβάνοντας τυχόν έκτακτες βλάβες και αστοχίες του υλικού.

Το συμβόλαιο συντήρησης μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες του κάθε πελάτη, λαμβάνοντας υπόψη το είδος της εγκατάστασης, την κρισιμότητα των φορτίων, την αδιάλειπτη λειτουργία τους (νοσοκομεία, data room, κλινικές ΜΕΘ).

Πριν από κάθε πρόταση στον πελάτη οι μηχανικοί μας λαμβάνουν υπόψη τα παραπάνω προτείνοντας κατά προτεραιότητα συχνότερες συντηρήσεις ανά έτος, κάλυψη ανταλλακτικών και υλικών, μικρότερο χρόνο μετάβασης σε έκτακτη βλάβη, μηνιαίο έλεγχο εξοπλισμού κτλ.

Κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων συντηρήσεων του συμβολαίου παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες:

 • Προγραμματισμένη επίσκεψη των τεχνικών για την ετήσια συντήρηση του εξοπλισμού
 • Έλεγχο λειτουργίας και καταγραφή ιστορικού του UPS
 • Σύνδεση με φορητό υπολογιστή και έλεγχο επικοινωνίας
 • Επίβλεψη και έλεγχο καλής λειτουργίας για κάθε ηλεκτρονικό μέρος του UPS
 • Λεπτομερή μέτρηση των συσσωρευτών και της αυτονομίας
 • Έλεγχο ικανότητας αυτόνομης λειτουργίας
 • Έλεγχο τάσης και φορτίων ανά φάση
 • Έλεγχο γενικής λειτουργίας UPS (Θόρυβος, απόδοση, ανεμιστήρες ψύξης)
 • Αυτόματη μεταγωγή και υποστήριξη των φορτίων μόνο με μπαταρίες μετά από διακοπή ρεύματος
 • Αναλυτικό Reporting μετά την συντήρηση με πιθανές προτάσεις αναβάθμισης, εξοικονόμησης & Βελτίωσης