Αυτοψία – Μελέτη

Η εταιρεία διαθέτει πλήρως πιστοποιημένο προσωπικό για την εγκατάσταση των φορτιστών και της αναγκαίας ηλεκτρολογικής υποδομής.

Οι μηχανικοί της εταιρείας μας, προτείνουν την καλύτερη και ιδανική λύση για τις ανάγκες σας. Διενεργούν αυτοψία στο χώρο, ώστε να επιβεβαιώσουν τις τυχόν απαιτήσεις σε καλωδίωση και υλικά προστασίας, με σκοπό την σωστή και ασφαλή φόρτιση του οχήματος.

Συμβουλεύουν και προτείνουν τον κατάλληλο και πιστοποιημένο φορτιστή, που ταιριάζει στις ανάγκες και στο μοντέλο του αυτοκινήτου σας και αναλαμβάνουν εξολοκλήρου την εγκατάσταση του φορτιστή σας.

Η υπηρεσία της αυτοψίας περιλαμβάνει:

  • Επίσκεψη των τεχνικών με προγραμματισμένο ραντεβού στον χώρο σας
  • Αυτοψία και επιθεώρηση του χώρου, έλεγχο και μέτρηση για επάρκεια ρεύματος
  • Μελέτη εγκατάστασης και καταγραφή για την απαραίτητη ηλεκτρολογική υποδομή
  • Σύνταξη αναλυτικής τεχνοοικονομικής προσφοράς για την εγκατάσταση του σταθμού φόρτισης
  • Παράδοση προσφοράς και παρουσίασης της προτεινόμενης λύσης από μηχανικό μας

Η ομάδα των μηχανικών μας μετά την αυτοψία σχεδιάζει και διενεργεί μελέτη προτείνοντας την βέλτιστη λύση, σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος και τις απαιτήσεις σας.

Χρόνος φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος:

Η πιο σημαντική ερώτηση που πρέπει να απαντήσει κάποιος πριν επιλέξει έναν φορτιστή EV είναι πόσο γρήγορα θέλει να φορτίζει το ηλεκτρικό του αυτοκίνητο. Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από την ισχύ εξόδου του φορτιστή και την ισχύ που μπορεί να απορροφήσει ένα EV. Η ισχύς που μπορεί να απορροφήσει κάθε EV εξαρτάται από τον ενσωματωμένο φορτιστή του ηλεκτρικού αυτοκινήτου και την συστοιχία των μπαταριών που διαθέτει.