Επισκευή Υποσταθμού Μέσης Τάσης

Ένα από τα πλεονεκτήματά της προληπτικής συντήρησης, πέραν της καλής λειτουργίας του Η/Μ εξοπλισμού, είναι ο έγκαιρος εντοπισμός βλαβών, πριν την έκτακτη εμφάνιση τους με συνέπεια την διακοπή λειτουργίας του εξοπλισμού.

Κατά την προληπτική συντήρηση και με σκοπό την διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας του εξοπλισμού, οι τεχνικοί και οι μηχανικοί της εταιρείας μας εντόπισαν, κατέγραψαν και μετά από λεπτομερή σχεδιασμό, αντικατέστησαν τα πεδία και τους γενικούς διακόπτες του Υποσταθμού Μέσης Τάσης της εταιρείας Pfizer Hellas στην Αθήνα.

Μετά από επιτυχημένη μελέτη και σχεδίαση, το έργο υλοποιήθηκε εντός του προβλεπόμενου χρόνου με τέτοιο προγραμματισμό, χωρίς να επηρεάσει την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας.

Ο λεπτομερής σχεδιασμός σε συνάρτηση με την σωστή διαχείριση του χρόνου υλοποίησης είχε ως αποτέλεσμα την επιτυχή υλοποίηση και παράδοση του έργου.