Συντήρηση Μετασχηματιστή Υψηλής Τάσεως

Συντήρηση και επισκευή μεταγωγέα φάσεων(OLTC) της Maschinenfabrik Reinhausen (MR ), σε μετασχηματιστή υψηλής τάσης παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας στο Λαυριο.

H ΙPEL S.A, ανέλαβε και ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο της συντήρησης του μεταγωγέα υπό φορτίου (OLTC) σε μετασχηματιστή ανύψωσης τάσης στους Υποσταθμών Υψηλής Τάσης μεγάλου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας στην Αττική.

Η εταιρεία μας σαν αποκλειστική αντιπροσωπεία της MR στην Ελλάδα με 25 έτη εμπειρία, διαθέτει εξειδικευμένη και πιστοποιημένη ομάδα μηχανικών η οποία ανέλαβε και εκτέλεσε με επιτυχία μία από τις πιο δύσκολες συντηρήσεις σε μεγάλους μετασχηματιστές Υψηλής Τάσης.

Το έργο υλοποιήθηκε σε μεγάλη μονάδα παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας στο Λαύριο και παραδόθηκε επιτυχώς, εντός του προβλεπόμενου χρόνου που είχε συμφωνηθεί.