Τεχνική Υποστήριξη και Συντήρηση

Η εταιρεία μετά την εγκατάσταση παρέχει ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη με μορφή ετήσιου συμβολαίου σε όλη την Ελλάδα, με υπηρεσίες προληπτικής και επεμβατικής συντήρησης.

Διαθέτει πιστοποιημένους τεχνικούς και μηχανικούς με οργανωμένο τμήμα προληπτικής και επεμβατικής συντήρησης. Σε περίπτωση έκτακτης βλάβης οι τεχνικοί μεταβαίνουν άμεσα στο χώρο του πελάτη για την αποκατάστασης της βλάβης.

Ο ετήσιος έλεγχος και η συντήρηση καλύπτει όλη την γκάμα των σταθμών φόρτισης της αγοράς, μονοφασικούς, τριφασικούς και ταχυφορτιστές DC, καθώς και την αντίστοιχη ηλεκτρική υποδομή του κτηρίου (ηλεκτρικούς πίνακες, καλώδια παροχής, λογισμικό διαχείρισης κτλ).

Η Προληπτική συντήρηση και οι εργασίες ελέγχου των σταθμών φόρτισης εκτελείται βάσει των κατασκευαστών και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Εκτελείται με ειδικά όργανα μέτρησης και προσομοίωσης φόρτισης. Οι εργασίες περιλαμβάνουν τις απαιτούμενες ρυθμίσεις, την παραμετροποίηση καθώς και τον θερμογραφικό έλεγχο των ηλεκτρικών στοιχείων του φορτιστή.

Μετά την συντήρηση ακολουθεί αναλυτικό reporting μετρήσεων και εργασιών για την αξιολόγηση της σωστής λειτουργίας. Σε περίπτωση αναβάθμισης του εξοπλισμού οι εργασίες καθώς και ειδικές απαιτούμενες ρυθμίσεις εκτελούνται χωρίς επιπλέον χρέωση για τον πελάτη.

Το ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης εκτός των ανωτέρων προληπτικών εργασιών περιλαμβάνει:

  • Εκκίνηση λειτουργίας και αρχική παραμετροποίηση
  • Υπηρεσία άμεσης διαθεσιμότητας τεχνικής ομάδας υποστήριξης /Stand by
  • Μετάβαση τεχνικού στο χώρο του σταθμού φόρτισης σε περίπτωση έκτακτης βλάβης
  • Επίβλεψη της λειτουργίας (μέσω ειδικού S/W) για κάθε ηλεκτρονικό μέρος του φορτιστή
  • Επισκευή του φορτιστή στο χώρο της εγκατάστασης
  • Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και επιμέρους υλικών
  • Απεριόριστα τηλεφωνική υποστήριξη για όλη την διάρκεια του έτους
  • Αναβάθμιση (update) του λογισμικού διαχείρισης και επικοινωνίας
  • Μηνιαίο reporting με άμεσο έλεγχο ιστορικού κατανάλωσης
  • Δυνατότητα αντικατάστασης φορτιστή σε περίπτωση ολικής βλάβης
texniki-ypostirixi01
texniki-ypostirixi02
Προσομοιωτής ηλεκτρικού οχήματος