Υπαίθροι Υποσταθμοί Μέσης Τάσης

Ολοκληρωμένη λύση για υπαίθριο κιόσκι ζεύξης και στέγασης αντιστροφέων (inverter) power – one κατασκευασμένο από πάνελ πολυουρεθάνης περιλαμβανομένου Μ/Σ χαμηλών απωλειών για Φ/Β πάρκο (turn key solution for photovoltaic application)