• ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

  Η υπηρεσία περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης και έλεγχου στο σύνολο του εξοπλισμού (Μετασχηματιστής – Πίνακες Μέσης και Χαμηλής Τάσης), ειδικές μετρήσεις, καθαρισμό, επισκευές, τεχνική έκθεση με λύσεις για την εύρυθμη λειτουργία του Υποσταθμού και κατηγοριοποιείται σύμφωνα με την κρισιμότητα της εγκατάστασης αλλά και τις απαιτήσεις του πελάτη σε δύο υποκατηγορίες:

  Α. Ετήσιο Έλεγχο και Συντήρηση, περιλαμβάνοντας μία επίσκεψη από το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας μας, με προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης του Υποσταθμού. Προτείνεται να επαναλαμβάνεται μία φορά το χρόνο ώστε να διασφαλίζεται αφενός μεν η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία του Υποσταθμού, αφετέρου δε η βέλτιστη σχέση μεταξύ κατανάλωσης και απόδοσης του Μετασχηματιστή.

  Β. Προληπτικό Έλεγχο και Συντήρηση με Συμβόλαιο, περιλαμβάνοντας δύο ή περισσότερες επισκέψεις το χρόνο και άμεση επέμβαση του συνεργείου μας σε περίπτωση που απαιτηθεί. Προτείνεται σε εγκαταστάσεις στις οποίες εκτός από την διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς λειτουργίας του Υ/Σ, απαιτείται η πρόληψη βλαβών καθώς και η άμεση αποκατάσταση τους. Πέραν των ανωτέρω η εταιρεία μας προσφέρει εργασίες Ανακυκλοφορίας – καθαρισμού – Αφύγρανση ελαίου Μετασχηματιστών με ιδιόκτητο μηχάνημα.

 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΕΦΕΔΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  Η υπηρεσία περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης και έλεγχου στα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη. Πέραν των προληπτικών εργασιών με τη μορφή ετήσιου Συμβολαίου ή την εφάπαξ επίσκεψη, η εταιρεία μας έχει την δυνατότητα να σας δώσει την βέλτιστη λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί στον κινητήρα, στη γεννήτρια ή τον αυτοματισμό του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους.

 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ UPS

  Η υπηρεσία περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης, έλεγχου, ειδικές μετρήσεις, καθαρισμό, στο σύνολο του εξοπλισμού του UPS (hardware – software – μπαταρίες διατήρησης αυτονομίας ηλεκτρικού φορτίου) με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του και την συνεχή ηλεκτροδότηση των κρίσιμων φορτίων της Ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Η υπηρεσία παρέχεται είτε με τη μορφή ετήσιου Συμβολαίου είτε με εφάπαξ επίσκεψη των εξειδικευμένων τεχνικών μας.

 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ

  Η συντήρηση των συστημάτων Πυρόσβεσης και Κατάσβεσης περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τις ακόλουθες εργασίες:

  • Συντήρηση και αναγόμωση των φιαλών κατασβεστικού υλικού
  • Υδραυλικός έλεγχος των φιαλών
  • Αποξήλωση, έλεγχος και τοποθέτηση των φιαλών
  • Έλεγχος δικτύου και ακροφυσίων εκτόξευσης
  • Έλεγχος και συντήρηση του κεντρικού πίνακα πυρόσβεσης
  • Έλεγχος και συντήρηση των τοπικών πινάκων κατάσβεσης
  • Έλεγχος, καθαρισμός των πυρανιχνευτών.

  Όλες οι παραπάνω εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΟΗΦΟΡΩΝ ΑΓΩΓΩΝ (BUS BARS)

  Οι εργασίες εκτελούνται με σκοπό την πρόληψη ενδεχόμενων βλαβών που έχουν ως αποτέλεσμα την διακοπή λειτουργίας κρίσιμων εγκαταστάσεων . Ενδεικτικά αναφέρουμε:

  • Έλεγχος κατάστασης μηχανικής στήριξης γραμμών
  • Έλεγχος βαθμού διάβρωσης μεταλλικών καλυμμάτων
  • Θερμογραφικός έλεγχος
  • Έλεγχος των συσφίξεων μεταξύ των ενώσεων των αγωγών με κατάλληλο δυναμόκλειδο.
 • ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

  Σε περίπτωση που απατηθεί η εταιρεία μας έχει την δυνατότητα άμεσης επέμβασης στο χώρο σας για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης. Διαθέτοντας μεγάλο εύρος ανταλλακτικών στις ιδιόκτητες αποθήκες μας παρέχουμε στους πελάτες μας την βέλτιστη – οικονομικότερη λύση που χρειάζονται.

 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΏΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ (OLTC)

  Η εταιρεία μας ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της εταιρείας MR στην Ελλάδα, παρέχει υπηρεσίες συντήρησης των μεταγωγικών διακοπτών υπό φορτίο. Πάντα σε συνεργασία με την MR παρέχουμε field service σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδος.

 • ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – SERVICE ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΩΝ

  Συνεχίζοντας της επιτυχημένη μας πορεία στην κατασκευή – εμπορία – συντήρηση των Φωτοβολταικών Σταθμών, προσθέτουμε στο φάσμα των υπηρεσιών μας την αποκλειστική συνεργασία με την ΑΒΒ ως εξειδικευμένος τεχνικός συνεργάτης (service partner).

 • ΕΛΕΓΧΟΣ – ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

  Αρχικός έλεγχος ή επανέλεγχος εσωτερικής ηλεκτρικής εγκαταστάσεως και έκδοση υπεύθυνης δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη σύμφωνα με το ΦΕΚ 470, ΕΛΟΤ HD 384. Η ΥΔΕ υπογράφεται μόνο από Διπλ. Ηλ/γο Μηχανικό σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 • ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ Η/Ζ

  Θέλοντας να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται από την κακή ποιότητα πετρελαίου είτε λόγω εξωγενών παραγόντων είτε λόγω μακροχρόνιας αποθήκευσης του, σας προσφέρουμε την υπηρεσία ελέγχου ποιότητας πετρελαίου καθώς και τον καθαρισμό του. Ειδικότερα τεχνικοί της εταιρείας μας πραγματοποιούν δειγματοληψία πετρελαίου καθώς και ίχνους από τον πάτο των δεξαμενών και στη συνέχεια γίνεται η πρώτη εκτίμηση της κατάστασης του καυσίμου. Αν η επιβάρυνση (δείγματα ρύπανσης ή υγρασίας) είναι τέτοια που να απαιτεί τον άμεσο καθαρισμό της, τότε προχωρούμε στον καθαρισμός της δεξαμενής και του πετρελαίου με τη χρήση του ιδιόκτητου μηχανήματος τύπος ΜΑΚ 2. Στη συνέχεια γίνεται τοποθέτηση εντός της δεξαμενής ειδικού αφυγραντήρα, ο οποίος αποτρέπει την δημιουργία υγρασίας και κατ΄επέκταση τη δημιουργία μύκητα και άλλων ρυπογόνων ουσιών στο πετρέλαιο.

 • ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας προς τους πελάτες μας. Η υπηρεσία περιλαμβάνει την παροχή προς την Επιχείρηση σας υποδείξεων και συμβουλών, εγγράφως ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Περιλαμβάνεται η παρουσία Διπλ. Μηχανολόγου – Ηλεκτρολόγου Μηχανικού στο χώρο σας για ενημέρωση του προσωπικού της επιχείρησης.

 • ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – SERVICE REPORTS - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

  Εγκατάσταση Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού Μέσης – Χαμηλής Τάσης, Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών, UPS, καλωδίων και ροηφόρων αγωγών, συστημάτων Ψύξεως Μ/Σ χυτορητίνης.

 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

  Στον τομέα της προμήθειας σταθμών φόρτισης για ιδιώτες και επιχειρήσεις, η IPEL διαθέτει μια ευρεία γκάμα επώνυμων φορτιστών, οι οποίοι ήδη χρησιμοποιούνται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες με περισσότερα από 75.000 σημεία φόρτισης παγκοσμίως. Προσφέρουμε συστήματα φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων με υπηρεσία turn key solution, αναλαμβάνοντας μια συνολική λύση με πλήρη εγκατάσταση των φορτιστών, των απαιτούμενων καλωδιώσεων και των ηλεκτρικών πινάκων.