Διάθεση Τεχνικού Προσωπικού

Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη με βραχυπρόθεσμη διάθεση τεχνικού προσωπικού ( βάρδια) για την εξυπηρέτηση αναγκών σε περιόδους και καταστάσεις που δεν επιτρέπουν την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.

Περιλαμβάνονται οι παρακάτω κατηγορίες:

 • Ηλεκτρολογικές (Χαμηλή Τάση)
 • Ισχυρά Ρεύματα (Μέση Τάση)
 • Μηχανολογικές
 • Υδραυλικές
 • Ηλεκτρονικές
 • Υποστήριξη πληροφορικών συστημάτων
 • Δομικών έργων
 • Περιβαλλοντικές
 • Μόνιμη βάρδια τεχνικού (συντηρητή)
 • Υπηρεσίες πιστοποίησης (HD384/Υ.Δ.Ε)
 • Ενεργειακούς ελέγχους & πιστοποιήσεις
 • Μελέτες Πυρασφάλειας και πιστοποίησης