Ολοκλήρωση εργασιών σε περιφερειακά αεροδρόμια

Ολοκλήρωση εργασιών σε περιφερειακά αεροδρόμια

H ΙPEL S.A, έπειτα από Διακύρηξη Διαγωνισμού της ΥΠΑ για τη συντήρηση των Υποσταθμών, μειοδότησε, ανέλαβε και ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο της συντήρηρησης σε 9 περιφερειακά αεροδρόμια.