Συντήρηση Εγκαταστάσεων

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

  Η IPEL με πρωτοποριακές λύσεις στη λειτουργία και συντήρηση κτιριακών συγκροτημάτων και βιομηχανικών χώρων προσφέρει αποτελεσματική διαχείριση και εξοικονόμηση των λειτουργικών εξόδων με μακροχρόνιες συμβάσεις που ταυτόχρονα προσφέρουν προστιθέμενη αξία στη ακίνητη περιουσία σας.

  Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζετε την επιστροφή χρημάτων σας από το ακίνητο, ελέγχετε τα έξοδα από την αρχική φάση και παραμένετε κύριος της περιουσίας σας για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς κινδύνους.

  Η IPEL σας υποστηρίζει με τεχνικές λύσεις στους πιο κάτω τομείς:

  • Προγραμματισμός, κατασκευή, διαχείριση κατασκευής
  • Σχεδιασμός , Κατασκευή, Επίβλεψη
  • Λειτουργία, διάθεση εξειδικευμένου προσωπικού
  • Τεχνική Υποστήριξη Εγκαταστάσεων
  • Εγγυημένος ενεργειακός εφοδιασμός
  • Τεχνολογία εξαερισμού
  • Διαχείριση της ενέργειας
  • Στατιστική απεικόνιση σφαλμάτων
 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Η/Μ, ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ Μ.Τ., ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ

  Από την ίδρυση της εταιρίας μας, ο τομέας παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης ήταν προτεραιότητα μας.

  Η πολιτική που εφαρμόσαμε όλα αυτά τα χρόνια είχε σαν κύριο στόχο την πλήρη ικανοποίηση των ιδιαίτερων απαιτήσεων των πελατών μας για after sales support αλλά και τη διατήρηση μιας συνεχούς και δημιουργικής συνεργασίας μαζί τους.

  Η εμπιστοσύνη που μας δείχνουν καθημερινά, αυξάνει τις υποχρεώσεις μας απέναντι τους, γι’ αυτό οι έμπειροι μηχανικοί και τα συνεργεία μας είναι πάντα σε ετοιμότητα για να επιλύσουν το οποιοδήποτε πρόβλημα στις εγκαταστάσεις τους.

 • ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

  Οι μηχανικοί της εταιρίας στο Τμήμα Συντήρησης, για την εκπόνηση του προτεινόμενου Προγράμματος Προληπτικής Συντήρησης λαμβάνουν υπόψη όλες τις απαιτήσεις των εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων όπως αυτές αναφέρονται στα τεχνικά βιβλία των κατασκευαστών τους, τις τεχνικές προδιαγραφές κάθε εγκατάστασης, τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του πελάτη σχετικά με την κρισιμότητα των εγκαταστάσεων.

  Το Πρόγραμμα Προληπτικής Συντήρησης περιέχει σαφείς και αναλυτικές εργασίες συντήρησης για τις εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα, καθώς και την ετήσια συχνότητα αυτών των εργασιών. Στις εργασίες προληπτικής συντήρησης και επισκευών απασχολείται ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό για την άρτια και έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών.

  Ειδικότερα, προσφέρουμε τα εξής προγράμματα:

  • ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ Μ.Τ.
  • ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ
  • ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Η/Μ

  Όλα τα Προγράμματα περιλαμβάνουν 1 έως 12 επισκέψεις ανά έτος, ανάλογα με την κρισιμότητα των εγκαταστάσεων.

 • ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

  Περιλαμβάνει εικοσιτετράωρη (24ωρη) ανταπόκριση, καθημερινώς συμπεριλαμβανομένων και των αργιών, για την κάλυψη όλων των έκτακτων βλαβών που μπορεί να προκύψουν, είτε αυτές οφείλονται σε ανθρώπινη υπαιτιότητα, είτε στην παλαιότητα των μηχανημάτων, είτε σε ακραία καιρικά φαινόμενα.

 • ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

  Για τους πελάτες που καλύπτονται από συμβόλαια συντήρησης, η εταιρεία μας είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε περίπτωση βλάβης άμεσα, ύστερα από την τηλεφωνική επικοινωνία του υπεύθυνου με τον υπεύθυνο μηχανικό μας. Η αποκατάσταση βλαβών από εξειδικευμένο τεχνικό της εταιρείας μας γίνεται σε χρόνο που θα συμφωνηθεί με τον πελάτη, ανάλογο με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης και την κρισιμότητα της.

  Η IPEL στελεχώνει το τμήμα συντήρησης με έμπειρο προσωπικό, που αποτελείται από 6 επικεφαλείς Μηχανικούς και 12 αδειούχους ηλεκτροτεχνίτες, με μεγάλη εμπειρία στην συντήρηση Η-Μ εγκαταστάσεων.

  Επίσης, πραγματοποιούμε εργασίες βελτιστοποίησης, επισκευής και ελέγχου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού όπως:

  • Αποκατάσταση βλαβών Η/Ζ, Πεδίων Μέσης Τάσης
  • Οπτικός έλεγχος / Μετρήσεις
  • Μετρήσεις διηλεκτρικής αντοχής ελαίου Μ/Σ
  • Άνοιγμα & αποσυναρμολόγηση μετασχηματιστή
  • Αφαίρεση ενεργού μέρους / στηλών και τοποθέτηση νέων
  • Καθαρισμός μετασχηματιστών
  • Ανακυκλοφορία ελαίου μετασχηματιστών και προσθήκη νέου
  • Θερμογράφιση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κ.α.
  • Διόρθωση συνημιτόνου με την εγκατάσταση μόνιμης ή αυτόματης αντιστάθμισης
  • Δοκιμές σειράς βάσει ΙΕC76 και έκδοση αντιστοίχου πρωτοκόλλου δοκιμών
 • ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

  Για άμεσες φορτώσεις ή περιπτώσεις βλαβών η IPEL διαθέτει στην Αθήνα stock ετοιμοπαράδοτων Μ/Σ, Πινάκων Μ.Τ, Η/Ζ, τυποποιημένων μεγεθών καθώς και εξαρτημάτων.

  Για περιπτώσεις γρήγορων παραδόσεων η IPEL διατηρεί μικρό δικό της stock και στο εξωτερικό για κάθε προίον.