Δραστηριότητα

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 ετών, η IPEL έχει δραστηριοποιηθεί στην ανάπτυξη νέων ενεργειακών τεχνολογιών, και συγκεκριμένα: Νέα συστήματα κενού και υπερεξάτμιση αφυδάτωσης για το λάδι των μετασχηματιστών Η παραγωγή υδρογόνου από βιοαέριο Eπεξεργασία του φυσικού αερίου Ηλεκτροχημική παραγωγή υδρογόνου Κατά τα τελευταία 25 χρόνια ήταν στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης νέων ενεργειακών και

Read More...